Mahmud Paşa’nın İdamı

27 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Mahmud Paşa’nın İdamı

Edirne civarında Havza’da bulunan Mahmud Paşa, şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine, hocası Kurd Hafız’ın tavsiyelerine kulak asmayarak İstanbul’a geldi ve Fâtih’in huzuruna çıktı. Çok soğuk bir şekilde karşılandı. Şehzade ile aralarındaki husumeti bilen padişah, oğlunun ölümüne sevindiğini gizlemeyen Mahmud Paşa’yı ortadan kaldırmaya karar verdi. Bu arada düşmanları, herkes matem elbisesi giydiği halde, paşanın beyaz elbisesini giydiğini ve evinde santranç oynadığını Fâtih’e bildirmişlerdi. Nihayet, Yedikule’ye hapsedilen Mahmud Paşa, 13 Temmuz 1474 günü idam olundu. Na’şı kendi camimin hazîresine defnedildi.

Mahmud Paşa, idamından önce vasiyetnamesini yazmış ve herşeyinin padişaha ait olduğunu bildirmişti. Hatta bu vasiyetnamede hiçbir şeyin bulunmadığını, padişah hizmetine bir at ve bir kılıç ile geldiğini, oğlu Mehmed ile evkafını padişahın himayesine terkettiğini yazmıştı.

Fâtih devrinin başta gelen şahsiyetlerinden biri olan Mahmud Paşa, padişahın çok takdirini kazanmıştı. Adnî mahlası ile şiirler yazan Paşa, pek çok hayır eserleri de vücuda getirmişti. İdamı devrin müellifleri tarafından üzüntü ile karşılanmıştı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler