Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İle İlgili Soru