Milli Mücadele Döneminde İstanbul Hükümetinin Durumu İle İlgili Soru