Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele Sırasında Gerçekleştirmek İstediği Amaçları İle İlgili Soru