Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler

26 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

MİLLİ VARLIĞA YARARLI CEMİYETLER

Amaçları

İşgal güçlerine ve azınlıkların bağımsızlık çabalarına karşı bölgelerini savunmak.
İstanbul Hükümeti’nin kayıtsızlığı karşısında bölgesel silahlı mücadeleyi başlatmak.
Haklarını basın, yayın yoluyla dünya ve ülke kamu oyuna duyurmak
Halkın bilinçlenmesini sağlamak.

Trakya Paşaeli Cemiyeti

Edirne’de kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin yıkılması halinde Doğu ve Batı Trakya’da Müslüman ve Türk halkının haklarını korumak temel amacıdır. Rumların yapacakları taşkınlıklar karşısında gerekirse silahlı mücadeleye girmeyi ilke edinmişlerdir.
Bu cemiyet Edirne ve Lüleburgaz Kongrelerini düzenlemiştir. Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Mudafaaihukuk Cemiyetleri’ne katılmıştır.
Bu cemiyet Rumların kurduğu Mavri Mira Cemiyeti’nin bölücü faaliyetlerini de engellemeye çalışmıştır.

İzmir Mudafaihukukumilliye Cemiyeti

1 Aralık 1918’de 17.Kolordu Komutanı Nureddin Paşa’nın desteğiyle kurulmuştur. Amacı İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesini engellemektir.
İzmir’in Türk olduğunu dünya kamu oyuna duyurmak için basın ve yayın çalışmaları yapmıştır.
Bölgesel direniş yapanlara silah ve cephane sağlamıştır. Alaşehir Kongresi’nin toplanmasına yardımcı olmuş ve daha sonra çalışmalarını İstanbul’dan yürütmüştür.

Reddiilhak Cemiyeti

İzmir’in işgalinden bir gün önce 14 Mayıs 1919’da kurulmuştur. İlk adı Müdafaivatan Cemiyeti’dir.
Bu cemiyet Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasını sağlamıştır. Bu kongrelerden sonra adı Hareketimilliye olmuştur.
Yunanlılara karşı Batı Cephesi’nin kurulması sağlanmıştır.

Şark Vilayetleri (Doğu Anadolu Mudafaihukuk Cemiyeti)

Bu cemiyet 4 Aralık 1918’de İstanbul merkezli kurulmuştur. Amacı Doğu illeri halkının siyasi, sosyal, dini, hukuki haklarını savunmaktır.
Ayrıca Doğu illerinde bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını engellemek için çalışmalar yapmıştır.
Bir müddet sonra Erzurum ve Elazığ’da şubeler açmıştır.
Bölgede Ermenilerin çoğunluğu ele geçirmesini önlemek için,

Müslüman halk bulunduğu yerleri terk etmeyecektir.
Ekonomi, bilim ve dini yönden örgütlenilecektir.
Basın ve yayın yoluyla propaganda yapılacaktır. “Le Pays” adıyla Fransızca bir gazete çıkarıldı.

➥ Trabzon Muhafazaihukukumilliye Cemiyeti ile işbirliği yaparak Erzurum Kongresi’ni topladı. Trabzon Muhafazaihukukumilliye Cemiyeti 12 Şubat 1919’da Trabzon merkezli kurulmuştur.
Amacı Karadeniz’de faaliyet gösteren Pontus Rum Cemiyeti’nin amaçlarını engellemektir. Yani Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde kaldırılan Pontus Rum Devleti’nin yeniden kurulmasını sağlamaya çalışan Rumlara engel olmaktır.

Kilikyalılar Cemiyeti

21 Aralık 1918’de Ali Fuat Paşa’nın girişimiyle İstanbul’da kurulmuştur. Amacı Çukurova Bölgesinin Fransız işgalinden kurtarılması ve Ermenilerin eski Kilikya Devletini yeniden kurma çabalarının engellenmesidir.

Milli Kongre Cemiyeti

29 Kasım 1918’de İstanbul’da Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti üyeleri tarafından kurulmuştur.
Amacı, basın–yayın yoluyla Türkler hakkında yapılan haksız propagandalara cevap vermektir.
Fransızca eserler yayınlayarak Ermeni zulümlerini vesikalarla duyurmuşlardır.

➥ Sivas Kongresi’ne kadar bağımsız ve bölgesel hareket eden cemiyetler birleştirilmiştir. Böylece Milli Mücadele “Anadolu ve Rumeli Müdafaihukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altında birleştirilmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2