Mısır Seferi, Mercidabık Savaşı, Ridaniye Savaşı

15 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Mısır Seferi, Mercidabık Savaşı, Ridaniye Savaşı

Mısır Seferinin Sebepleri

Yavuz Sultan Selim’in Türk-İslam birliğini sağlamak istemesi
Suriye ve Mısır’ın ticaret yolları üzerinde bulunması
Suriye ormanlarına sahip olmak istemesi
İran Seferi için gönderilen Sadrazam Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun İran üzerinden geçmesine Memlüklerin engel olması
Baharat Yolu’nun denetim altına alınmak istenmesi
Hint Oyanusu’ndaki Portekizli korsanların Müslüman tüccarlar için tehlike oluşturması
Mısır’ın ekonomik açıdan önemli olması
Kutsal toprakların alınmak istenmesi
İslam Dünyası’nın liderliğini elde etme mücadelesi
Bütün bu sebepler Mısır seferini artık zaruri kılmaktaydı.

Mercidabık Savaşı (1516)

Memlük hükümdarının yaptıklarına karşılık ulemanın fetvasını alan Yavuz Sultan Selim Çukurova Bölgesi’ndeki Ramazanoğulları Beyliği’ni Osmanlı topraklarına kattıktan sonra Kansu Gavri ile Halep yakınlarında Mercidabık mevkiinde karşılaştı. Yapılan savaşta Memlük ordusu bozguna uğradı. Kansu Gavri öldü yerine Tomanbay geçti.

Böylece;

Suriye, Lübnan ve Filistin toprakları Osmanlı Devleti’nin eline geçti. Mısır yolu Osmanlılara açıldı.

Ridaniye Savaşı (1517)

Memlüklülerin yeni Sultanı Tomanbay Osmanlı Devleti’nin hakimiyetini kabul etmeyip üstelik Osmanlı elçisini de öldürttü. Bu hadiseler üzerine Yavuz Sultan Selim Mısır üzerine yürüdü.
Osmanlı ordusu geçilmez denilen Sina Çölünü geçti ve Kahire önlerine geldi. Yavuz Tomanbay’ın sabit toplara sahip olduğunu bildiği için orduyu cepheden yaramayacağını düşünerek El-Mukaddam dağını dolaşıp sabit topları etkisiz hale getirdi. Ridaniye mevkiinde yapılan savaş Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı; fakat Sadrazam Sinan Paşa şehit düştü ve Tomanbay yakalanarak idam edildi.

Mısır Seferi’nin Sonuçları

Yavuz Sultan Selim Kahire’de bulunduğu sırada Mekke ve Medine’nin anahtarları Mekke Şerifi tarafından kendisine teslim edildi.
Yavuz Hadimülharemeynişerifeyn (Mekke ve Medine’nin hizmetçisi) unvanını aldı.
Yavuz Mısır’dan halife ve akrabalarını, âlim ve zanaatkârları İstanbul’a getirdi.
Memlük Devleti sona erdi.
Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlı hakimiyetine girdi.
Halifelik Osmanlılara geçti, kutsal emanetler Topkapı Sarayı’na getirildi.

NOT :
Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesi ile devletin yönetimi teokratik bir yapıya bürünmüştür.

Osmanlı hazinesi zenginleşti.
Osmanlı Devleti İslam dünyasının liderliğine yükseldi.
Venedik, daha önce Kıbrıs için Memlüklere ödediği vergiyi Osmanlılara vermeye başladı.
Baharat yolu Osmanlı Devleti’nin denetimine geçti.
Kuzey Afrika’nın fethi için önemli bir üs elde edildi.
Rodos, Girit ve Kıbrıs adaları dışında Doğu Akdeniz Osmanlı egemenlğine girdi.
İslam birliği büyük ölçüde sağlandı.

Yavuz Sultan Selim Mısır dönüşünde yeni bir sefer için donanmayı hazırlattı. Bu sefer kimilerine göre Rodos kimilerine göre Sicilya olacaktı; fakat Yavuz Sultan Selim’in ölümü bu hazırlıkları sonuçsuz bıraktı.

Mısır Seferi’nden sonra Bozoklu Şeyh Celal isyan etti. 1519 yılında bu isyan bastırıldı; fakat bu isyandan dolayı XVII. yüzyılda Anadolu’da çıkan sosyal içerikli isyanlara Celali isyanları denmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.