Mondoros Mütarekesi, İşgaller ve Cemiyetler Çözümlü Soruları