Mondoros Mütarekesinden Sonra Antalya ve Konya Çevresini İşgal Eden Devlet İle İlgili Soru