Mondoros Mütarekesinden Sonra İtilaf Devletleri İle İlgili Soru