İtilaf Devletlerinin Koşullarına Arkırı Davrandıkları Anlaşma İle İlgili Soru