Mondoros Mütarekesinin İmzalandığı Ada İle İlgili Soru