Mustafa Kemal Paşanın Halkı Örgütleyerek Direnişe Geçtiği Savaş İle İlgili Soru