Orhan Gazi’nin Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un Kızı İle Evlenmesi ve Aralarında Sulh ve İttifakın Gerçekleşmesi

26 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Orhan Gazi’nin Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un Kızı İle Evlenmesi ve Aralarında Sulh ve İttifakın Gerçekleşmesi

Bizans imparatoru III. Andronikos, 1341 yılında öldü. Yerine geçen oğlu Yuannis Paleologos’un yaşı küçük olduğundan, Kantekuzenos kendisine vasi tayin edildi. Bundan yararlanan Jean Kantekozenos, bir süre sonra, hükümdarlıkta ortaklık iddia etti. Ancak “gâsıp” olarak görülmesi üzerine Dimetoka’ya giderek, orada hükümdarlığını ilan eyledi. Bu arada, Aydınoğlu Türklerinden de yardım gören Jean Kantekuzenos, altı yıl kadar bu şekilde maceralı bir hayat geçirdikten sonra, Orhan Gazi ile ilişki kurdu. Orhan Gazi, ileride Rumeli’de yapılacak fetihleri düşünerek beş-altı bin kişilik bir yardım gönderdi. Kantakuzenos bu sayede Karadeniz kıyısındaki Süzebal şehri dışında, bütün sahil bölgesini rakibinin elinden aldı (1345) ve Edirne’yi ele geçirdi.

Bu arada, Orhan Gazi, Mayıs 1346’da Kantekuzenos’un kızı Teodora ile evlendi. Kantekuzenos, bu evlilik meselesini daha önce Aydınoğlu Umur Bey ile görüşüp, onun tasvip ve tavsiyelerini almış idi. Bundan sonra Orhan Gazi’ye bir heyet göndererek, kızını aldırmasını istedi. Orhan Gazi de, bir hayli süvari ve bazı mutemet adamlarını otuz gemi ile yolladı. Diğer taraftan imparator da ordusu ve kızı ile Silivri’ye geldi. Gaziler, gelini buradan alarak İznik’e getirdiler. Kantekozenos, bu gerçek müttefik sayesinde Rumeli’de durumunu sağlamlaştırdıktan sonra, İstanbul’u almak üzere teşebbüse geçti.

İmparator Yuannis Paleologos, şehrin kapılarını kapattı. Ancak bir yıl sonra, Kantekuzenos’un adamları Yaldızlıkapı’yı (Yedikule) açarak kendisini içeriye aldılar (1347). Kantekuzenos, vasilikten iktidar ortaklığına geçerken, durumunu sağlamlaştırmak için, diğer kızını da Yuannis Paleogos’a verdi. Böylece Kantekuzenos ile Paleologos hanedanları birbirine bağlanmış oldu. Ancak Yuannis’in yaşının küçüklüğünden dolayı idare Kantekuzenos ile imparatoriçelerin elinde kaldı.

Orhan Gazi, imparator olması münasebetiyle, Kantekuzenos’la buluşmak üzere bir donanma ile Üsküdar’a geldi. Yanında karısı Teodora ile çocukları da bulunuyordu. Rivayete göre, imparator, Teodora ile Orhan Gazi’nin çocuklarını İstanbul’a göndererek, sarayları gezdirmiş ve şehirde üç gün misafir etmiştir. Mülakattan sonra, Kantekuzenos İstanbul’a, Orhan Gazi de donanması ile İznik’e dönmüştür.

Orhan Gazi, Sırplara karşı yapacağı mücadele için Kantekuzenos’a altıbin kişilik bir kuvvet yolladı. Sıkışık durumdan bu yardımlar sayesinde kurtulup rakiplerini mağlup eden Kantekuzenos, bilahare Orhan Gazi’ye yüz çevirerek, 1347’den itibaren Papa’ya müracaatla, Osmanlılara karşı bir haçlı donanması tertibine çalıştı. Ancak bir taraftan da, başı daraldıkça Orhan Gazi’ye müracaat etmekten geri kalmıyordu. Orhan Gazi de, kendi planını tatbik için zamanı değerlendirmeye çalışıyordu.

1349 yılında Stefan Duşan, Sırp kuvvetleri ile Selanik şehrini ele geçirmek üzere iken, Kantekuzenos, Orhan Gazi’ye başvurarak yardım istedi. Orhan Gazi, oğlu Süleyman Paşa kumandasında, 20.000 kişilik bir askerî birlik gönderdi. Bu arada, Bizans donanması ile birlikte hareket eden Osmanlı donanması da önemli hizmetler gördü.

Öte yandan Kantekuzenos ile Yuannis Pelaologos arasındaki mücadelenin hızlandığı bir sırada, Orhan Gazi, Cenevizlilerle birlikte Kantekuzenos tarafını tuttu ve yardımcı kuvvetler göndererek, Edirne’de muhasara altında bulunan Kantekuzenos’un oğlu Mateos’u kurtardı. Ayrıca 10.000 kişilik bir kuvvet ile de, Dimetoka’da Sırp kuvvetlerini hezimete uğrattı (1352). Süleyman Paşa kumandasında harekata katılan Türk kuvvetleri ileride yapılacak seferlerde çok yararı görülecek olan “araziyi tanıma ve şartları öğrenme” tecrübelerini bu sayede kolayca elde ettiler. Süleyman Paşa, ülkesine dönerken, yardımlarına mukabil Gelibolu yarımadasındaki Çimbi (Çimbe) kalesinin üs olarak kendilerine verilmesini sağlamıştır. Böylece, Osmanlılar Bizans devletinin iç işlerine sürekli karışma fırsat ve imkanı bulmuşlardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları