Orhan Gazi’nin Çavdaroğlu Aşiretini Tedip Etmesi

23 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Orhan Gazi’nin Çavdaroğlu Aşiretini Tedip Etmesi

Orhan Gazi, Saltuk Alp’le birlikte Germiyanların saldırılarına karşı Karacahisar’ın muhafazasıyla görevlendirilmişti. İlhanlıların Anadolu’da hakim bulundukları bir devirde, onlarla birlikte gelerek Germiyanoğulları topraklarında, Kütahya civarına yerleşmiş bulunan Çavdar (Tohar) aşireti, fırsat buldukça, Osman Gazi’nin hakimiyeti altında bulunan topraklara saldırarak köyleri basmakta ve halka zulmetmekte idi. Bu yüzden Osman Gazi, Germiyanoğullarının bu gibi hareketlere fırsat vermesini iyi komşuluk münasebetleri ile bağdaştıramayarak ikazlarda bulundu ve askerî tedbirler aldı. Bunlardan biri olmak üzere Orhan Gazi, Karacahisar’da hazır beklemekte idi.

Osman Gazi’nin Aşağı Sakarya vadisinde bazı kalelerin fethine gittiği bir sırada Orhan Gazi de Eskişehir’e gitmişti. Fırsat gözleyen Çavdar aşireti Karcahisar’ı basarak, pazarını yağma etmişti. Baskını haber alan Orhan Gazi, Eskişehir’den birkaç gazi ile Aykut ve Saltuk Alpleri de yanına alarak, Çavdarlıların peşlerine düştü. Oynaşhisarı denilen harap kalenin yakınında peşlerinden yetti. Vukubulan şiddetli bir çarpışma sonucunda, Çavdaroğlu aşiretini perişan etti. Aşiret reisi de esir alınıp zincire vuruldu (1315). Zafer haberini alan Osman Gazi Karacahisar’a gelerek başarısından dolayı oğlunu tebrik etti. Sonra, Çavdaroğlu’nu affedip alman esirleri de serbest bıraktırdı. Bunda, Osman Gazi’nin Uc’daki diğer Türk unsurlarla hadise çıkararak İlhanlıların dikkatini çekmek istemediği açık bir şekilde görülmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri