Orhan Gazi’nin Vefatı

27 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Orhan Gazi’nin Vefatı

Tarihî kaynaklarda, Orhan Gazi’nin büyük oğlu Şehzade Süleyman’ın ölümüne dayanamayarak vefat ettiği hakkında çeşitli rivayetler vardır. Vefat tarihi de, bu hadiseden sonraki ilk yıl içinde gösterilmekle birlikte, kesin bir tarihe bağlanamamaktadır.

Orhan Gazi, Şehzade Süleyman’ın ölümü üzerine, kendisini daha ziyade ibadete vermiş ve vaktinin çoğunu hayrat işlerine ayırmaya başlamıştı. Şehzade Murad ile diğer namlı kumandanlar Rumeli’deki toprakların muhafazasında gayret ve sebat üzere idiler. Yine, bizzat kendisinin koyduğu kanunların tatbiki ve tayin eylediği idarecilerin adaletle iş görmeleri, beyliğin huzur ve asayişini mümkün kılmakta idi.Vefatına yakın bir zamanda, oğlu Şehzade Murad’ı yanına çağıran Sultan Orhan Gazi, devletin işlerinin tanzimi ve halkın maslahatının görülmesi için vasiyetlerde bulundu. Öldükten sonra, Bursa’da, babası Osman Gazi’nin yanında, müstakil bir türbeye defnolundu (1362).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları