Osman Gazi’nin İlhanlı Hükümdarı’nın Emrine Asker Göndermesi-İznik’in Kuşatılması ve Marmaracık’ın Fethi

22 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osman Gazi’nin İlhanlı Hükümdarı’nın Emrine Asker Göndermesi

Osman Gazi, Köprühisar kalesinin fethi ile meşgul bulunduğu sırada, Mısır’daki Memluklü devleti üzerine sefere çıkan İlhanlı hükümdarı Gazan Mahmud Han, Haleb’e gelmişti. Burada, seferin tamamlanma işini kumandanlarından Emir Çoban’a havale ederek, kendisi Tebriz’e dönmüş; ancak Anadolu’daki bütün beyliklere, Emir Çoban’ın maiyyetinde yer almalarını isteyen emirnameler göndermişti. Nüfuz ve hakimiyeti ile Anadolu beylikleri üzerinde fevkalade müessir olan Gazan Han’ın bu emrine, diğer beylikler gibi Osman Bey de icabet etti. Emirnameyi, Köprühisar fethinden sonra geldiği Bilecik’te alan Osman Bey, oğlu Savcı Bey’i, bir miktar askerle Emir Çoban’ın maiyyetine gönderdi. Ancak şiddetli kış dolayısıyla yollar kapalı olduğundan Savcı Bey geri dönmek zorunda kaldı.

İznik’in Kuşatılması ve Marmaracık’ın Fethi

Osman  Gazi,   1303  yılında   İznik  üzerine  hareket   etti. Yenişehir’in güney batısında ve İznik yolu üzerinde bulunan Marmaracık nahiyesinin arazisine girdiğinde buranın tekfuru itaatlerini bildirdi. Osman Gazi de, onu taltif ile kaleyi kendisine bağışladı. Kale ahalisinin evlerine ve mallarına dokunulmadı. Bu kolay fetihten sonra tekrar İznik üzerine hareket edildi. Türklerin görünmeleri üzerine, çevredeki köyler İznik kalesine iltica etti.

Gaziler bir taraftan İznik’i muhasara ederken, bir taraftan da kale çevresinde akınlarda bulunuyorlardı. Ancak çok müstahkem olan ve kalabalık bir muhafız ordusunca korunan İznik kalesinin zaptı pek kolay görünmüyordu. Nihayet, fethin uzun bir zamana bağlı olduğunu anlayan gaziler, muhasaranın kaldırılmasına karar verdiler. Bu arada İznik’in güney batısında yer alan dağın eteğine, şehrin devamlı tazyik altında bulundurulması için küçük bir kale inşa olundu. Kalenin her türlü levazım ve mühimmatı görüldü. Serdarlığına da “Savaşta yüz kişiden yüz döndürmez” lakabıyla anılan Toz Ali tayin olundu. Bu kale, İznik’in fethinden sonra yıkılmıştır. XVI. yüzyıla kadar gelen harabesi, bu yüzyılda Toz Ali Hisarı diye adlandırılmış, üst tarafındaki suya da Toz Ali Pınarı denilmiştir. Dizdarlığı sırasında İzniklileri her bakımdan taciz eden Toz Ali, tekfurun askerleri ile bir aç defa muharebede bulundu ve Osman Gazi’nin askerlerini hiçbir suretle aratmadı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri