Osmanlı – Avusturya İlişkileri ve 1. Viyana Kuşatması

17 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlı Avusturya İlişkileri

1. Viyana Kuşatması (1529)

Avusturya Kralı Ferdinand akrabalık nedeniyle Macar tahtının kendisine ait olduğunu iddia ederek, Kanuni’nin Macar Krallığına atadığı Yanoş’un krallığını tanımadı.
Ferdinand’ın Yanoş’un elindeki Budin’i ele geçirmesi ve kendini Macar Kralı ilan etmesi üzerine Kanuni tekrar Macaristan’a girdi. Budin’i geri aldı.
Yanoş’u yeniden Kral ilan eden Kanuni Ferdinand’ı takiben Viyana’yı kuşattı.

Viyana’yı kuşatma önceden planlanmadığı için gerekli hazırlıklar yapılmamıştı. Büyük topların getirilmemesi ve kış aylarının yaklaşması üzerine kuşatma kaldırıldı.

Kanuni Sultan Süleyman, Viyana seferi dönüşü askerler arasında yenilgi havası estirmemek için onlara hediye ve bahşişler dağıtmıştır.

Almanya Seferi (1532)

 Avusturya Kralı Ferdinand ağabeyi Şarlken’e güvenip Osmanlı Devleti’nin elindeki Budin’i tekrar kuşattı.
 Bu durum karşısında Kanuni Avrupa’da Şarlken üstünlüğüne son vermek için Macaristan meselesini kökten halletmek için Almanya seferine çıktı.
 Avusturya ve Almanya içlerine kadar ilerleyen Kanuni’nin karşısına ne Ferdinand ne de Şarlken çıkamadı. Osmanlı kuvvetleri Güney Almanya’ya kadar ilerledi ve bazı kaleler alındı. Ferdinand barış istemek zorunda kaldı.
 Doğu’da İran ile ilişkilerin bozulmasını göz önünde bulunduran Kanuni, Avusturya’nın barfl isteğini kabul etti.

İstanbul Antlaşması (1533)

Avusturya Arşidükü, protokol bakımından Osmanlı veziriazamına denk sayılacak.
Avusturya, Macaristan’ın Osmanlı Devleti’ne ait olduğunu kabul edecek ve Yanoş’un Macaristan Krallığını tanıyacak.
Avusturya, Osmanlı Devleti’ne yılda otuz bin duka altın vergi vermeyi kabul etti.
Barış süresi Avusturya’nın isteğine bırakıldı.

Osmanlı Devleti Avrupa’daki üstünlüğünü ortaya koymuş ve Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu üstünlük 1606 Zitvatoruk Antlaşması’na kadar devam etmiştir.

Budin Seferi (1541)

Macaristan’ın Osmanlı toprağı olmasını bir türlü hazmedemeyen Avusturya Arşidük’ü Macar Kralı Yanoş’un ölümünü fırsat bilerek İstanbul Antlaşması’nı bozup Macaristan’ı işgal etti. Bunun üzerine sefere çıkan Kanuni, Avusturya’nın tekrar eski topraklarına çekilmesini sağladı. Bu sefer sonucunda Kanuni, Macaristan’ı üç’e ayırdı:

❖ Güney Macaristan: Budin Beylerbeyliği kurularak Osmanlı Devleti’ne katıldı.
❖ Orta Macaristan: Erdel Beyliği adıyla Osmanlı’ya bağlandı.
❖ Kuzey Macaristan: Avusturya’ya bırakıldı.

Avusturya; Macaristan üzerindeki haklarından hiç vazgeçmedi. Pek çok savaş yapıldı.
1543 yılında 1533 İstanbul Antlaşması şartlarında barış yapıldıysa da 1551’de savaşlar yeniden başladı. Ferdinand yeniden barış istedi. İstanbul Antlaşması şartlarında yapılan bu antlaşma da fazla uzun sürmedi. Sınır ihlallerinin devam etmesi üzerine Kanuni, Avusturya üzerine sefere çıktı (1566).

Zigetvar Seferi (1566)

Avusturya’nın Osmanlı Devleti ile yaptığı antlaşmayı bozarak Erdel’e saldırması üzerine Kanuni Sultan Süleyman, sefere çıktı. Zigetvar Kalesi kuşatıldı; fakat kuşatma anında padişah öldü. Ordu da çözülme olmasın diye Kanuni’nin ölümü kalenin fethinden sonra duyuruldu. Zigetvar Seferi Kanuni’nin son seferi oldu.

NOT :

Osmanlı Devleti ve Avusturya’nın Orta Avrupa ve Balkanlar üzerindeki hakimiyet mücadeleleri 18. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler