Osmanlı-Candaroğulları Beyliği Münasebetleri

8 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlı-Candaroğulları Beyliği Münasebetleri

Candaroğulları beyliği Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştı. Ankara savaşından sonra Timur burasını eski sahiplerine vermiş ve o sıralarda Sinop’a hakim bulunan İsfendiyar Bey, beyliğin idaresini eline almıştı. İsfendiyer Bey, şehzadeler mücadelesinde İsa Bey’e yardımcı olmuştu. Bunun için Çelebi Mehmed, kendisini cezalandırmak için 1414’de Kastamonu üzerine hareket etmişti. Ancak, Karamanoğlu’nun isyanı üzerine seferini iptal ederek Konya’ya yürümüştü. Bu tarihten sonra, Sultan Mehmed ile İsfendiyar Bey’in arası düzelmişti. Hatta, Sultan Mehmed’in Karaman ve Eflak seferlerinde oğlu Kasım, Candar kuvvetleri ile hazır bulunmuştu.

Kasım Bey Sultan Mehmed’in yanında bulunduğu sırada, İsfendiyar Bey, beyliğin en verimli ve ehemmiyetli yerlerini diğer oğlu Hızır Bey’e vermişti. Bu duruma gücenen Kasım Bey, Osmanlı padişahının yanında kalarak, Çelebi Mehmed’i, Hızır Bey’e verilmek istenen Kastamonu, Küre, Tosya, Çankırı ve Kalecik taraflarının kendisine verilmesini sağlaması için teşvik etmiştir. Kasım Bey’in teklif ve isteği üzerine Sultan Mehmed Candaroğlu İsfendiyar Bey’e bir mektup göndererek, Kasım Bey’in isteğinin yerine getirilmesini istemiş; İsfendiyar Bey ise, Osmanlı padişahının bu isteğini kabul etmemiştir.

Osmanlı kuvvetleri teklifin reddedilmesi üzerine, ani bir şekilde Sinop kalesi önlerinde görülerek şehri muhasara ettiler (1416). Şiddetli muhasara karşısında aciz kalan İsfendiyar Bey, Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Beyliğin şehirlerinde bütün hutbelerde Osmanlı padişahının adı okundu. Ayrıca, Kastamonu ve Küre dışında, Tosya, Çankırı ve Kalecik’i de Osmanlı padişahına verdiğini beyan eden İsfendiyar Bey, yanında bulunan alim ve vaiz Mehmed’i, Çelebi Mehmed’in huzuruna göndererek, sulh aktedilmesini istedi.

Osmanlı ordusu, Sinop kuşatmasını kaldırdıktan sonra, İsfendiyar Bey, Kastamonu’ya geçti. Ilgaz dağı, ikiye ayrılan Candar beyliğinin hududu kabul edildi. Kasım Bey, Osmanlılara terkedilen bölgeye tayin edilerek, hemen vazifesinin başına gönderildi (Ekim 1416).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler