Osmanlı Devlet Teşkilatı

9 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453)

OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

Osmanlı hükümdarları yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendilerinde toplamışlardı; fakat uygulamanın hızlı ve kolay olması için görev dağılımına gitmişler ancak son söz hakkını yine ellerinde tutmuşlardı.

Osmanlı Devleti’nde ilk teşkilatlanma faaliyetleri Orhan Bey Dönemi’nde başladı.
Sınırların genişleyip nüfusun artması idari, askeri, ekonomik ve hukuki alanda düzenlemeleri zaruri kıldı.
Yönetim alanında Orhan Bey Dönemi’nde başkentte siyasi, askeri, adli, ekonomik işlerin yanı sıra davalara bakılan Divanı hümayun kuruldu.
I. Murat Dönemi’nde beyler beylik kurularak, ülke eyaletlere  eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar ise köylere ayrıldı.
Askeri alanda; Yaya ve Müsellem ordusu Orhan Bey, Kapıkulu Ocağı ise I. Murat Dönemi’nde kuruldu.
Denizcilik faaliyetleri ise Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı’ya katılmasıyla başladı. Önce Karamürsel ve Edincik’te daha sonra Yıldırım Bayezit Dönemi’nde Gelibolu’da birer tersane kuruldu.
Ekonomi alanında Akçe adı verilen ilk Osmanlı parası Osman Bey zamanında bastırıldı.
Osmanlı Devleti’nin ekonomisi tarıma dayalı bir ekonomi idi. Bu çerçevede I. Murat Dönemi’nde Tımar Sistemi kurularak dirlik adı verilen ülke toprakları gelirlerine göre Has, Zeamet ve Tımar olarak bölümlere ayrıldı.

Hukuk ve Eğitim Alanında

Bu dönemde yönetim birimlerine (Eyalet, Sancak, Kaza, Köy) davalara bakması için kadılar, İznik’te kurulan ilk medreseye de dönemin önemli müderrislerinden Kayserili Davut atandı. Eğitime önem veren Osmanlı Devleti daha sonra Bursa ve Edirne’de yeni medreseler yaptı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1