Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Durumu

16 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Durumu

Anadolu’nun eski topluluklarından olan Ermeniler Osman Bey tarafından Bizans’ın baskısından kurtarılarak özgür bir ortamda yaşamaları sağlandı.
Ruhani liderleri Osmanlı Devleti tarafından tanınan Ermeniler Türkleri Anadolu’da bir kurtarıcı olarak gördüler.
Fatih Sultan Mehmet Ermenilerin yönetim ve dini işlerinin düzenlenmesi için 1461’de İstanbul’da Gregoryen Ermeni Patrikhanesi’nin kurulmasına izin verdi.
Ermenilerin tüm eğitim, öğretim, dini, vakıf ve aile işlerinin düzenlenmesinde tek yetkili kurum Gregoryen Patrikhanesi oldu.
Yavuz’un Mısır’ı fethiyle Kudüs Ermeni Patrikhanesi’de Osmanlı yönetimine girdi. Kudüs Ermeni Patrikhanesi bölgenin merkezi haline getirildi.
Kanuni döneminde Ermenilerin ayrıcalıkları artırıldı. XVI. yüzyılda Osmanlı topraklarında 600.000 bin civarında Ermeni yaşamaktaydı.
Avrupa’da XVIII. yüzyılda Katolik ve Ortodoks Ermeni Cemaatleri arasında mezhep kavgaları başlamış Osmanlı Devleti bu anlaşmazlıkları engellemek için 1831 yılında Katolik Ermeni Patrikhanesi’nin kurulmasına izin verdi.
Ermeniler tarih boyunca hoşgörü ve özgürlük içinde yaşayarak Türklerle en çok kaynaşan topluluk oldular.

Yaşam Biçimleri

 Şehirde yaşayan Ermeniler daha çok sarraflık, mimarlık ve ticaretin yanı sıra tıp ve tiyatro alanlarında da etkili oldular. Ayrıca İstanbul’da ilk Ermeni Matbaası 1567’de Apkar Tıbir tarafından kuruldu.
Köylerde yaşayan Ermenilerin kendilerine ait toprakları vardı. Bu toprakları belli kurallar çerçevesinde ekip biçiyorlardı.

Islahat Fermanı’nın İlanı’ndan (1856) Sonra Devlet Memurluklarında Ermeniler

Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin Durumu

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.