Osmanlı Devletinde Ekber ve Erşed Kuralı ile İlgili Soru