Osmanlı Devletinde Mirat’ül Mülk (Ülkelerin Aynası) Eseri İle İlgili soru