Tımarlı Sipahinin görev Ve Sorumlulukları İle İlgili Soru