Tımar Sisteminin Sağladığı Yararlar İle İlgili Soru