Osmanlı Devleti’nde Süryanilerin Durumu

16 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlı Devleti’nde Süryanilerin Durumu

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeni, Yahudi ve Rum topluluklardan başka bir toplulukta Süryanilerdi.
Süryaniler Hristiyanlıkla ilk defa MS 37’de Antakya’da tanıştılar.
Roma Kilisesi’nin baskılarına dayanamayan Süryaniler 543’te Antakya Patrikliği adıyla Süryani Yakubi Patrikliğini kurdular.
En büyük baskıyı Bizans İmparatorluğu döneminde yaşayan Süryaniler bu dönemde, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’ya göç ettiler ve bu bölgelerde ticaret ve tarımla uğraştılar.
XI. yüzyıl ve sonrasında Anadolu’da Süryaniler Ermenilerin ve Bizans’ın baskısı altında idiler. Bu nedenle Selçuklu Devleti Dönemi’nde Süryaniler din ve inançlarını rahat bir şekilde yerine getirdiler.
Osmanlı Dönemi’nde var olan inanç özgürlüğünden Süryaniler’de istifade ettiler. Süryani Kiliseleri Ermeni Patrikhanesi’ne bağlanarak ilişkiler düzenlendi.

I. Dünya Savaşı ve Sonrası

I. Dünya Savaşı Sürecinde: Süryaniler Rusların ve Avrupalı devletlerin etkisiyle hareket ederek ayaklandılar. Ayaklanmalarda başarısız olunca Süryanilerin büyük bir kısmı ülke dışına göç etti.

1924 yılında Hakkari civarında İngilizlerin etkisiyle çıkan Süryani ayaklanması bastırıldı. Nasturi denen azınlık grubu Türkiye’den ayrıldı.
Lozan Antlaşmasına göre Süryaniler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayıldılar.
Yurt dışına göç eden Süryaniler sığınma hakkı ve batı ülkelerinin ekonomik refahından faydalanmak için kendilerine de soykırım yapıldığını iddia etseler de kesinlikle böyle bir durum yoktur.
Günümüzde daha çok kentler de yaşayan gayrimüslimlerden Süryaniler Mardin civarında yaşamaktadırlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1