Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı’nda Yapılan Değişim ve Islahatlar

8 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Taşra Teşkilatı

Osmanlı Devleti’ni güvenlik ve ekonomi açısından ayakta tutan sistem tımar sistemi idi. Çünkü; üretim, vergi toplama ve devletin asker ihtiyacı direk bu sistemle ilgili idi.
18. yüzyılda tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’nde birçok aksaklığı beraberinde getirdi.
İltizam’dan Malikâne Sistemine 18. yüzyıla kadar tımar dışında kalan topraklar İltizam Sistemi ile yani açık artırma yoluyla mültezim denen kişilere veriliyordu. Bu yüzyılda iltizam uygulamasından vazgeçilerek Malikane Sistemi’ne geçilmiştir.
Malikâne Sistemi; Mukataa topraklarının hayat boyu kiralanmasıdır. Bazı durumlarda üstün hizmet gösteren bazı devlet adamlarına miras yoluyla çocuklarına geçecek şekilde verildiği de oluyordu.
Zamanla malikâne sahipleri İstanbul’da oturup, Malikanelerini Mültezimler yoluyla idare etmeye başladılar. Mültezimler bu malikaneleri ele geçirerek bölgede hakim güç oldular. Böylece; İltizamdan Malikaneye ve Ayanlar’a uzanan düzen şekillenmiş oldu. Artık mültezimler Ayan olmuş, Mütesellimlik (vergi toplayan) Voyvodalık (Osmanlı’da 17. yüzyılda kazalarda vezirlerin adına vergi toplayan görevli) Muhassıllık (Vali Beylerbeyi ve mutasarrıfların vilayet ve sancaklarda bulunmadıkları zaman bu kişilere vekâlet eden vekiller) gibi resmi görevlere yükselerek hem yeni ordunun kurulmasında hem de Osmanlı – Rus – Avusturya Savaşları’nda siyasi bir güç haline geldiler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları