Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi

18 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADIĞINDA OSMANLI DEVLETİ

Tarafsızlığını ilan ederek Boğazları tüm devletlere kapatmıştır.
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için diplomasi atağına geçerken aynı zamanda kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ilan etmiştir.
Mebusan Meclisi’ni kapatmış, her an savaşa girebileceği endişesiyle seferberlik ilan etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları kaldırma girişimine en büyük tepkiyi Almanya ile Avusturya – Macaristan göstermiştir. Çünkü son zamanlarda elde ettikleri ayrıcalıkları kaybetmek istemiyorlardı.

Osmanlı Devleti ilk olarak İtilaf Devletleri grubunda yer almak istemiş; fakat bu devletler Osmanlı Devleti’ni paylaşmak istediklerinden dolayı aralarına almamışlardır. Osmanlı için tek çare olarak Almanya kalmıştı.

Almanya İse,

Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak
Hammadde ve insan gücünden yararlanmak
Boğazların kapalılığı ile Rusya’ya yardım gitmesini engellemek
Yeni cephelerin açılması ile yükünü hafifletmek
Ayrıca halifenin gücünden yararlanmak için Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa katmak istemiştir.

Osmanlı Devleti savaşa girdiği günlerde halife V. Mehmet Reşat “Kutsal Cihat” çağrısı yapmış; fakat İslam ülkelerinden destek gelmemiştir.
Bu durum İslamcılık (Ümmetçilik) anlayışının iflas ettiğini göstermektedir.

OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRME NEDENLERİ

Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile kaybettiği toprakları geri almak istemesi
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
İttihat ve Terakki Partisi’nin özellikle Enver Paşa’nın Turan İmparatorluğu’nu gerçekleştirmek istemesi

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na Girmesi

İttihat ve Terakki Partisi’nin en önemli isimlerinden Enver Paşa ile Almanlar arasında bir gizli protokol imzalanmıştır (2 Ağustos 1914).
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere’ye parasını peşin ödeyerek iki gemi siparişi vermişti; fakat savaş başlayınca İngiltere Osmanlı Devleti’ne ne parasını ne de gemilerini vermiştir. Osmanlı Devleti de İngilizlerin önünden kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisinin kendisine sığınması üzerine bu gemileri satın aldığını ileri sürerek İngilizlere teslim etmemiştir.
Adları Yavuz ve Midilli olarak değiştirilen bu gemiler Alman Amiral Souchon (Şuson) komutasında Karadeniz’e açılmış ve Rusya’nın Sivastopol ile Odessa limanlarını bombalamıştır.
Rusya bunun üzerine Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir (31 Ekim 1914). Kısa bir süre sonra da Rusya ile müttefik olan İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir (5 Kasım 1914).
Kendini birden savaşın içinde bulan Osmanlı Devleti de bu üç devlete savaş ilan etmiştir (11 Kasım 1914).

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesiyle;

Savaş daha geniş bir alana yayılmıştır.
Yeni cepheler açılmış ve cephe sayısı artmıştır.
Almanya’nın yükü hafiflemiş ve İttifak grubu avantajlı duruma geçmiştir.
Osmanlı Devleti’nin paylaşılması gündeme gelmiştir.
Boğazların İtilaf devletlerine kapatılması Rusya’yı zor durumda bırakmıştır.

Osmanlı Devleti’nin İttifak grubunda savaşa girmesine tepki gösteren İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattığını ilan etmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Soru Cevap