Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Etkenler

6 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Etkenler

1. Coğrafi Konum: Osmanlıların yerleştiği uç bölgesi devletin kuruluş ve gelişmesinde çok etkili olmuştur.
Bir taraftan Moğolların tesir alanının dışında olması diğer taraftan Bizans imparatorluğunun içinde bulunduğu durum gelişmelere doğrudan etki etmiştir.

2. Osmanlı Hanedanının Özelliği: Osmanlı Kuruluş Dönemi padişahlarının teşkilatçı ve iyi bir siyasi dehaya sahip olmaları.

3. Osmanlı Devlet Teşkilatının Mükemmelliği: Adli, askeri, iktisadi, ticari teşkilat çok sağlam esaslar üzerine
oturtulmuştu.

4.Komşu Beyliklerinin Tutumu: Anadolu’da kurulan diğer beylikler Bizans’a karşı gaza ve cihatta bulunan Osmanlı Beyliğine derin bir saygı duyuyorlardı.

5. Osmanlı Hakimiyetinin Bölünmemesi: Daha önceki Türk Devletlerinden farklı olarak topraklar hükümdar
ailesinin değil; hükümdarın malı sayılmıştır.
Bu durum merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.

6. Bizans’ın Durumu: IV. Haçlı Seferi’nden sonra Bizans bir daha kendini toparlayamamış, bu durum Osmanlının gelişmesine yaramıştır.

7.Fethedilen Yerlerde Halka Hoşgörülü Davranılması: Yerli halkın dinlerine, dillerine, gelenek ve göreneklerini yaşamalarına karışmayarak yerli halk serbest bırakılmıştır.

8. Fethedilen Toprakların Taksim ve İdaresi: Osmanlılar Rumeli’de fethettiği toprakları devlet (miri) arazisi haline getirmiş, böylece yerli halkı senyörlerin baskısından ve keyfi vergilerden kurtarmıştır. Dini kurumların mallarına ise dokunulmamıştır.

9. Osmanlı Ordusunun Güçlü Oluşu: Osmanlı ordusunun, devrinin en disiplinli ve güçlü ordusu olması ve Doğudan gelen Türkmenlerle beslenmesi.

10. Gaza ve Cihat Anlayışı: Gaza ve Cihat anlayışı fetihleri kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır.

11. Yüzyıl Savaşları: İngiltere ve Fransa arasında devam eden yüzyıl savaşları.

12. Tımar Sistemine Önem Verilmesi: Osmanlı Devleti’nin temel askeri sisteminin dayandığı tımar sistemine önem verilmesi.

13. Osmanlıların İskan Siyaseti: Fethedilen yerlerde sistemli bir iskan siyaseti izlenmiştir. Moğollardan kaçan Türkmenler bu durumu kolaylaştırmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları