Osmanlı Döneminde Avrupa’daki Gelişmeler

13 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER

1. Feodalite

Feodalite, toprak egemenliğine dayalı federal bir yönetim sistemidir.
Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı, Avrupa’da feodalitenin başlamasına sebep olmuştur.
Temeli eşitsizliğe dayanan, sınıflar arası uçurumun daha da belirginleştiği feodal yapıda, senyörler kendi güvenliklerini sağlamak için şovalye adı verilen savaşçılar toplayarak bir taraftan ordu kurdular. Diğer taraftan şato ve kaleler inşa ederek buralarda oturmaya başladılar.
15. yüzyıldan itibaren Avrupa’nın feodal yapısı değişmeye başladı. Yeni kıtalara yapılan göçler ve savaşlar senyörlerin askeri gücünü zayıflatırken Haçlı Seferleri’yle de birçoğu hayatını ve servetini kaybetti.
Bu boşluğu dolduran krallar güçlenmeye başladı.

Feodalitenin çözülmesinde en önemli gelişme, İstanbul’un fethiyle topların gücü ve öneminin anlaşılması olmuştur. Merkezi krallıklar toplar sayesinde feodal beylerin şatolarını yerle bir ettiler.

 İngiltere ile Fransa arasında meydana gelen Yüzyıl Savaşları soyluların zayıflamasına neden oldu. Fransa kralı XI. Louis (Lui) Feodal Sisteme son verdi. İngiltere’de ise Çifte Gül Savaşı sonrası feodalite zayıflayarak mutlakiyet rejimi güçlendi.

2) Papalık

Avrupa’da Mutlakiyet rejiminin güçlenmesi Katolik kilisesinin çıkarlarına uymuyordu. Çünkü federatif bölünmüş yapı kilisenin siyasi otoritesini artırıyordu.

Orta Çağ Avrupası’nda siyasi yapıda etkin rol oynayan papalık krallara taç giydirerek bu gücünü pekiştiriyordu.
Kralların papalara karşı üstünlük sağlaması Avrupa’da siyasi ve sosyal yaşamda büyük değişiklikler meydana getirdi. Krallar güçlerini artırmak için bilimsel faaliyetlere ve keşiflere destek oldular.

3) Teknolojik Gelişmeler

Kralların bilimsel faaliyetleri desteklemesi teknolojinin gelişmesini hızlandırdı. Avrupa’da teknolojinin gelişmesine
etki eden en önemli unsur Haçlı Seferleri idi.
Bu seferler sonucunda Avrupalılar Doğu – İslam dünyasından Matbaa, barut, pusula ve kağıt gibi buluşları Avrupa’ya taşıyarak bu buluşları daha da geliştirdiler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler