Osmanlı Dönemi’nde Güzel Sanatlar

21 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

OSMANLI DÖNEMİ’NDE GÜZEL SANATLAR

Osmanlı Devleti’nde mimari, edebiyat, minyatür, tezhip, çinicilik, hat, edebiyat ve musiki gelişen sanat dallarındandır.

Minyatür
Küçük kitap resimlerine minyatür, bu sanat ile uğraşanlara da nakkaş denir.

Bu sanat dalının çok gelişme göstermesinin nedeni İslam dininin resim ve heykeli yasaklamasıdır.

16. yüzyılda minyatür sanatçıları himaye edilmiş ve çalışmaları için sarayda atölyeler kurulmuştur. Fatih döneminde
Sinan Bey, Seyyid Lokman 16. yüzyılda ise Levni, Kalender, Nigâri, Nakkaş Osman ve Nakkaş Hasan Paşa Matrakcı Nasuh, Şair Mustafa Sai bilinen Türk minyatürcülerdir.

Tezhip Sanatı

Kitap süsleme sanatına tezhip, bu iş ile uğraşanlara müzehhip denirdi. XVI. yüzyılın en önemli tezhip sanatçısı Kara Mehmet’tir.

Kakmacılık

Tahta, taş veya madenin bazı kısımlarını oyarak, gümüş, sedef, altın gibi başka bir maddeden o yuvalar şeklindeki oyuklara parçalar gömmek suretiyle yapılan süslemelerdir.

Çini Sanatı

Sırça adı da verilen bu sanat Osmanlı’da çok gelişmiştir. İyi kalite kilin fırınlarda pişirilmesi ile ortaya çıkan süsleme sanatıdır. XVI. yüzyılda bu sanat Osmanlı’da zirve yapmıştır. İznik ve Kütahya Osmanlı çiniciliğinin en önemli merkezidir. Bursa, Diyarbakır ve İstanbulda’da çini atölyeleri açılmıştır.

En önemli örnekler:

Topkapı Sarayı (İstanbul)
Yeşil Cami (Bursa)
Yeşil Türbe (Bursa)
Sultanahmet Cami (İstanbul)

Hat Sanatı

Güzel yazı yazma sanatıdır. Levhalara yazılıyorsa sülüs, dini kitaplarda yazılıyorsa nesih adı verilmiştir.
Bu sanat ile uğraşanlara “hattat” deniliyordu. Hattatlarımız nesih, sülüs, muhakkak, reyhani, tevki’i ve rik’a adında altı adet yazı çeşidi kullanmışlardır.
En ünlü Osmanlı hattatları Amasyalı Şeyh Hamdullah, Afyon Karahisarlı Ahmet, Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet ve Mustafa Rakım Efendi’dir.

Ebru Sanatı

Su yüzeyinde yüzer vaziyette bulunan toz boyalara kağıt tatbik olunmak suretiyle yapılan bir sanat çeşididir.

Osmanlı'da Güzel Sanatlar

Ciltçilik

El yazma eserlerin dağılmasını önlemek için yapılan bir sanattır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap