Osmanlı Kuvvetlerinin İşkodra’yı Muhasarası

28 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlı Kuvvetlerinin İşkodra’yı Muhasarası

Fâtih’in 1467’de Arnavutluk’u tepeleyerek geri dönmesinden sonra, Osmanlılara karşı inatçı mücadelesine devam eden İskender Bey, İlbasan kalesinin zaptı ve tahribi için bütün Arnavutluk beyleriyle umumi bir toplantı yapmıştı (Ocak 1468). Bu sıralarda, karlı dağları aşarak İşkodra üzerine gelmiş olan Türk kuvvetlerine karşı koymak istedi ise de, hastalığı buna imkan vermedi. 17 Ocak 1468’de Leş’te öldü.

İskender Bey’in ölümü, Arnavutluk üzerinde hak iddia eden Venedik ve Napoli devletlerinin himaye mücadelesine yol açtı.

Venedik senatosu Arnavutluk beyliğini İskender Bey’in oğluna vermek isterken, henüz idareye hakim olan İskender Bey’in karısı Donika, Napoli tarafını tercih etti. Bunun üzerine Venedikliler Arnavutluk üzerinde himaye kurmak istedilerse de, muvaffak olamadılar. İskender Bey’in zevcesi, Napoli kralının gönderdiği bir gemi ile Napoli’ye gitti. Bu tarihlerde Arnavutluk’ta İşkodra ile İskender Bey’in merkezi olan Kroya henüz Osmanlıların eline geçmemişti.

Akkoyunlu devleti ile olan mücadelesini zaferle sona erdiren Fâtih, batıda aleyhine cereyan eden olayları yakından takip ediyor ve Arnavutluk’ta bilhassa Venediklilerle yakın bir karşılaşmayı gözden uzak tutmuyordu. İskender Bey’in ölümü ile meydana gelen karışıklığı kendi lehine teskin etmek isteyen padişah, 1474 Mayıs’ının ilk günlerinde Rumeli beylerbeyisi Hadım Süleyman Paşa’yı Arnavutluk’a göndererek Venediklilerin elinde bulunan İşkodra’yı kuşatmasını emretti. Süleyman Paşa, kurduğu iki batarya topu ile Venedikli Antoine Loredano’nun savunduğu İşkodra’yı müthiş bir bombardımana tâbi tuttu. Açılan gediklerin kısa zamanda tamir edilmesi, Osmanlı toplarının daha şiddetli ateşi ile nihayetleniyordu. Surların iyice tahrip olması üzerine girişilen umumi hücumda iki yerden şehre girilmesine rağmen, büyük bir savunma sonucu gaziler geri püskürtüldüler. İki tarafın da büyük zayiat verdiği kuşatma bir ay sürdü ve şehir ele geçirilemedi. Tam bu sırada Boğdan meselesinin ortaya çıkması, İşkodra kuşatmasının başka bir zamana ertelenmesine sebep oldu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler