Osmanlı – Macar İlişkileri ve Mohaç Savaşı

17 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

KANUNİ DÖNEMİNDEKİ SİYASİ OLAYLAR

Batıdaki Gelişmeler

1) Osmanlı – Macar İlişkileri

Kanuni Dönemi’nde, Macaristan Kralı II. Layoş’un akrabalık ilişkileri kurduğu Roma – German İmparatorluğu ve Avusturya’ya güvenerek vermesi gereken vergiyi göndermemesi üzerine Osmanlı – Macar ilişkileri bozulmaya başladı.

Belgrad’ın Alınması (1521)

Belgrad ilk defa 1439 yılında II. Murat tarafından daha sonra 1456’da Fatih tarafından kuşatılmıştı.
Kanuni’nin Macaristan’a gönderdiği elçinin öldürülmesi Belgrad seferini gerekli kıldı.
Stratejik öneme sahip olan ve Avrupa’nın kilit noktası olan Belgrad hem karadan hem de Tuna Nehri üzerinden gönderilen donanmayla kuşatılarak fethedildi.

Belgrad’ın fethiyle Macaristan yolu Türklere açıldı.

Balkanlar’dan Avrupa’ya geçişte önemli bir üs oldu.

Mohaç Savaşı (1526)

Belgrad’ın fethi Macarlarla ilişkileri iyice bozdu.
Bu arada Macar Kralı Layoş’un koruyucusu durumunda olan Şarlken, Fransa Kralı I. François (Fransuva)’i esir almıştı. Fransuva’nın annesinin Kanuni’den yardım istemesi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın;
Avrupa’da Osmanlı’ya karşı oluflan Hıristiyan birliğini parçalamak
Fransa’yı kendi yanına çekmek için Macaristan seferine çıktı.
İki ordu Mohaç Ovası’nda karşılaştı. Kanuni, Turan taktiği (sahte geri çekilme) ile Macar kuvvetlerini çember içine aldı. Kaçmak isteyenler bataklıkta boğuldu.

 İki saat içerisinde kazanılan bu zafer Türk tarihinin en büyük zaferlerindendir. Ayrıca en kısa sürede sonuçlanan savaştır.

Mohaç Savaşı’nın Sonuçları:

Macaristan Osmanlı Devleti’ne bağlı bir krallık haline geldi.
Kanuni Macar soylularından Yanoş’u Macar tahtına kral tayin etti.
Fransa, Şarlken’in baskısından kurtuldu. ve I. Fransuva Madrit Antlaşması’yla serbest kaldı.
Orta Avrupa’da Osmanlı egemenliği güçlendi.
Avusturya ile Osmanlı Devleti komşu oldu ve bu durum uzun yıllar devam edecek savaşların başlangıcı oldu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.