Osmanlı Matbaasının Kurulması

3 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlı Matbaasının Kurulması

Lale Devri’nin en önemli gelişmesi matbaanın Osmanlı Devleti’ne getirilmesidir. Aslında 1450 yılından itibaren gayrimüslimler matbaayı kullanmakta idiler.
Hattatlar (güzel yazı yazan kişiler) ve müstensihler (eseri çoğaltan kişiler) işsiz kalacaklarını düşünerek matbaaya karşı çıktılar; fakat 1727 yılında Paris’te matbaanın kültürel önemini kavrayan Sait Efendi İstanbul’a döner dönmez İbrahim Müteferrika ile matbaa kurma çalışmaları başlattı. Bazı güçlüklere rağmen Şeyhülislam’ın fetvası ve padişahın onayı ile
matbaa Osmanlı ülkesine geldi. (1727) Matbaada basılan ilk eserler Van Kulu Lügatı, Cihannüma ve Naima Tarihi’dir.

NOT :

Osmanlı Devleti’nde matbaanın kullanmaya başlanmasıyla;

Kitapların okunaklı ve doğru yayınlanması,
Gazete ve kitapların ucuzlaması,
Kültür hayatının canlanması,
Yenileşme hareketlerinin gelişmesi,
Avrupa ile etkileşimin artması,
Osmanlı kültürünün yaygınlaşması gibi gelişmeler üzerinde etkisi olmuştur.

Lale Devri’nde Doğu ve Batı’dan çeşitli eserlerin tercüme edilmesine önem verildi. Bu amaçla “Tercüme Encümenliği” kuruldu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular