Osmanlı – Memlük İlişkileri

14 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ

Yıldırım Bayezit Dönemi’nde Malatya’nın alınmasıyla bozulan Osmanlı Memlük ilişkileri, Fatih Dönemi’nde Dulkadiroğulları ve Hicaz su yolları meselesinden dolayı hiç de iyi değildi. II. Bayezit Dönemi’nde savaşlara dönüşen ilişkiler Yavuz’la sona doğru yaklaşmakta idi.
Memlük Sultanı Kansu Gavri’nin Osmanlı Devleti aleyhine Safevi Devleti ile anlaşması ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlılara katılması Osmanlı-Memlük ilişkilerini iyice bozdu.

YAVUZ’UN ORDUSU

Mısır’a giderken ordunun Gebze yakınlarından geçtiği yerler, hep bağlık bahçelikti. Sultan Selim Han: “Acaba askerlerim, sahibinden müsaadesiz üzüm ve elma koparıp yediler mi?” diye düşüncelere daldı. Sonra yeniçeri ağasını huzuruna çağırttı. “Ağa emrimdir; Bütün yeniçeri, sipahi ve azap askerlerimin heybeleri yoklansın! Heybesinde bir elma veya bir üzüm salkımı çıkan asker derhal huzuruma getirilsin!” diye emretti.
Yeniçeri Ağası, derhal harekete geçerek heybeleri araştırdı. Daha sonra sultanın huzuruna gelerek: “Sultanım koparılmış hiç bir elma ve meyve izine rastlamadık!” dedi. bu habere Yavuz, çok sevindi. Üzerindeki ağırlık ve zihnindeki düşünceler kalktı. Sonra ellerini açarak: “Allah’ım! Sana sonsuz hamd-ü senalar olsun! Bana haram yemeyen bir ordu ihsan eyledin!” diyerek dua etti ve ağaya: “Şayet askerlerim izinsiz meyve koparmış olsalardı, Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü, haram yiyen bir ordu ile beldelerin fethi mümkün olmaz!..” dedi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları