Osmanlı Padişahı’nın Eflak Üzerine Yürümesi

2 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlı Padişahı’nın Eflak Üzerine Yürümesi

Eflak hakimi Mirce, Osmanlı padişahının Anadolu’daki meşguliyetinden istifade ederek, Tuna yanlarındaki bazı şehir ve kasabalara taarruz ile yağma ve tahriplerde bulunmuş idi. Mirce bu hareketine, toprakları ellerinden alınan ve Candaroğlu İsfendiyar Bey’in yanına firar etmiş olan Saruhan ve Menteşe beylerin tahrikleri sonucu teşebbüs etmiş idi. Bayezid I., Karamanoğlu’ndan sonra Candaroğlu’nun üzerine gitmek istiyordu. Ancak Eflak voyvodası Mirce’nin Karinâbâd’a taarruz ederek yağmalarda bulunması üzerine, derhal Rumeli’ye geçmişti.

Edirne’de askerî hazırlıklarını tamamlayan Bayezid I., Tuna nehri önündeki Niğbolu veya Silistre üzerindeki Eflak içlerine müthiş bir akıncı birliği gönderdi. Mirce akıncılara karşı koymak istedi. Ancak hemen arkasından Yıldırım Bayezid’in de yetişmesi üzerine, Arkuş ovasında vukubulan savaşı kaybetti. Esir alınarak Bursa’ya getirildi. Taarruz ve yağmaları sırasında ele geçirdiği esirleri ve malları geri verdi. Bir süre Bursa’da kalan voyvoda Mirce, Osmanlı hazinesine yılda üçbin duka altın, padişaha otuz at, av kuşu ve Macarlara karşı girişeceği seferlere asker göndermek şartları ile bir tâbiiyet anlaşması imzaladı. Daha sonra serbest bırakılarak ülkesine gönderildi (1391).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri