Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları

5 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Rus– Avusturya İttifakı İle Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar (1736 – 1739)

Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları (1736 – 1739)

Osmanlı Devleti, Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Avrupa’da meydana gelen olaylara karışmama politikasını devam ettirmesine rağmen Rusya, Avusturya’ya ile ittifak kurmaktan geri durmadı. Aralarında Kırım’ı Rusya’ya Sırbistan ve Bosna-Hersek ise Avusturya’ya kalma şartıyla ittifak kurdular. Rusya, Kafkaslardaki sınır sorunlarını bahane ederek Kırım’a saldırdı.
1718’den beri batıda savaş yapmamış Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş açtı.
Osmanlı – Rus Savaşı’nın başlamasından hemen sonra Sırbistan ve Bosna – Hersek’i almak isteyen Avusturya’da, Osmanlı Devleti’ne savaş açtı.
I. Mahmut’un askeri alanda yaptığı ıslahatların da etkisiyle bu yüzyılda iki büyük devlete karşı mücadele veren Osmanlı Devleti bu savaşlardan başarıyla çıktı.
Fransa’nın arabuluculuğu ile önce Avusturya sonra da Rusya ile Belgrad Antlaşması imzalandı (1739).

Belgrad Antlaşması’na Göre

Rusya, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak.
Rusya savaşta aldığı yerleri geri verecek.
Ruslar, Hotin ve Boğdan’dan çıkacaklar.
Azak Kalesi yıkılmak koşuluyla Rusya’ya bırakılacak.
Rus Çarı protokol bakımından Fransa Kralı ve Avusturya İmparatoru’na denk sayılacak.
Avusturya, Banat Yaylası dışında, Pasarofça Antlaşması’yla aldığı yerleri Belgrad dahil geri verecek.

Belgrad Antlaşması’nın Yorumu

18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.
Karadeniz yeniden Türk Gölü haline geldi. Rusya Karadeniz’den uzaklaştırıldı.
Askeri ıslahatların yararları görülmeye başlandı.
Rusya, Avusturya ile Osmanlı Devleti ise İsveç ile ittifaklarını güçlendirdiler.
Rusya Çarı protokol bakımından Osmanlı Padişahı’na denk sayıldı.
Osmanlı’nın Avrupa’ya açılan kapısı Belgrad yeniden Osmanlı’ya geçti.
Batı ile otuz yıl sürecek barış dönemi başlamıştır.

NOT :

Belgrad Antlaşması Karadeniz’in Osmanlı’ya ait olduğunu belirten son antlaşmadır. Antlaşmanın imzalanmasında arabuluculuk yapan Fransa, kapitülasyonlardan sürekli yararlanma hakkını elde etmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler