Osmanlı Toplum Yapısı

18 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

KLÂSİK DÖNEM OSMANLI TOPLUM YAPISI

Belli bir örgüt dahilinde yaşayan insan topluluklarının oluşturduğu gruba toplum denir. Toplumun en küçük yapı birimi aile, en büyüğü ise devlet şeklinde örgütlenmiştir. Osmanlı toplumu imparatorluk dahilinde yaşayan sosyal gruplar bütününü içine alır. Oğuzların kayı boyuna mensup olan Osmanlılar ilk dönemde sadece kayı aşiretinden oluşan bir
toplumdu. Zamanla fetihlerin artması, hızlı bir şeklide göç alması devleti çok uluslu bir yapıya büründürmüştür.

1) OSMANLI TOPLUMUNUN ETNİK YAPISI

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu ilk yıllarda nüfusunun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğunu görüyoruz.
Zamanla fetihlerin artması sonucu Slavlar, Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler, Araplar, Romenler, Acemlerin de Osmanlı sınırları içine dahil olduğunu görmekteyiz.
Osmanlı Devleti’nde uygulanan adaletli ve hoşgörülü politika sayesinde bu milletler uzun süre Osmanlı idaresinde kalmışlar ve hatta Osmanlı, bu milletlerden biri olan Ermeniler için “milletisadıka” tabirini kullanmıştır.
Osmanlı Devleti’nin kurumlarında başlayan bozulmalar, 1789 Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik fikirlerinin azınlıklar üzerinde etkili olması ve bazı Avrupa Devletleri’nin kışkırtmaları sonucu Osmanlı Devleti’nden kopmalar başlamış ve devletin etnik yapısı giderek bozulmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını hızlandırmış ve I. Dünya
Savaşı’nın sonuna kadar devam etmiştir.

✍ Azınlıkların Osmanlı Devleti’nden ayrılması imparatorluğun sınırları içindeki Türk nüfusunun Anadolu’ya göçüne neden olmuş ve Anadolu’daki Türk nüfusu artmıştır.

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap