Osmanlı’da Eğitim

12 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

OSMANLI’DA EĞİTİM

Osmanlı Devleti farklı din, Irk ve dile mensup çok geniş bir coğrafya’yı idare etmekte idi. Yönetimi kolaylaştırmanın en önemli unsuru ise eğitim idi.
Osmanlı Devleti’nin Eğitim anlayışının hedefi;

Kişileri meslek sahibi yapmak,
Sorumlu ve topluma yararlı olmanın yanında, çevresindeki insanlara karşı duyarlı ve kanunlara uyan bireyler yetiştirmekti.
Osmanlı Devleti’nde; resmi eğitim kurumlarının yanı sıra esnaf örgütleri, camiler tekke ve zaviyeler, köy köy dolaşan halk şairleri, tüccarlar haber ulaştırma yönüyle eğitimle iç içe idiler.

17. Yüzyıl’a kadar Örgün Eğitim Kurumları

Sıbyan Mektepleri (Sivil)
Medreseler (Sivil)
Acemi Oğlanlar Ocağı (Askeri)
Yeniçeri Ocağı (Askeri)
Enderun Mektebi (Askeri)

Yaygın Eğitim Kurumları
Camiler
Tekkeler
Loncalar
Zaviyeler
Saray ve konaklar

NOT :
Osmanlı Devleti Müslüman olmayan halka eğitim ve öğretim alanında tam bir özgürlük tanıyarak onların kendi eğitim kurumlarını oluşturmasına zemin hazırlamıştır. Böylece kendi kültürlerini gelecek kuşaklarına aktarabilmişlerdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1