Osmanlı’da Medrese Eğitimi

13 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Medrese Eğitimi

Osmanlı Devleti’nde orta ve yüksek öğretim kurumlarını medreseler oluşturuyordu. Osmanlı Devleti daha kuruluşundan itibaren Bursa, Edirne ve İstanbul olmak üzere birçok yerde medreseler kurmuştur. Eğitim verilen yer manasına gelen medreselerde sadece dini ilimler okutulmayı fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi tabii bilimlerde okutulmakta idi.
İlk Osmanlı medresesi Orhan Gazi Devri’nde İznik’te açıldı. Fatih Dönemi’nde Sahnıseman ve Kanuni Devri’nde Süleymaniye medreseleri açıldı. Medreseler kendi aralarında verdikleri eğitime göre uzmanlaşmışlardır. Tıp eğitimi veren Darüttıp, Hadis alanında eğitim veren Darülhadis Hafızlık alanında eğitim veren Darülkurra Matematik ve astronomi alanında eğitim veren Darülhendese bunun örnekleridir.
Osmanlı’da eğitim’in ilk durağı Sıbyan Mektebi (Mahalle Mektebi) idi. Bundan sonra medreseye geçilirdi.
Medresenin ilk basamağında farklı hocalardan ders alan öğrenciler daha sonra Hariç ve Dahil medreselerinin derslerini gördükten sonra Sahnıseman ve Süleymaniye medreselerine devam ederdi. Bu medreseleri bitirenler Kadılık ve Müderrislik için diploma alırlardı.

Medreselerde eğitim parasızdı ve medreselerin masrafları vakıflar aracılığı ile karşılanıyordu.
Medreseyi bitirenler kadı, müftü ve müderrislerin bulunduğu ilmiye sınıfına dahil olurlardı  ve bunlar şeyhülislamlık makamına kadar yükselebilirlerdi.

Dini Kurumlardaki Eğitim

Camiler

Camiler, İslamiyet’in ilk yıllarından itibaren hem ibadet yeri olarak ve hem de bir eğitim yeri olarak kullanılmıştır. Camilerde kız ve erkek çocuklarına kuran okuma, yazma ve dört işlem öğretiliyordu. Camiler aynı zamanda devletin halka ulaşma yeri olarak kullanılıyordu.
Buralarda halka tefsir, fıkıh ve hadis dersleri ile birlikte hat (güzel yazı sanatı) ve tezhip (süsleme sanatı) gibi alanlarda eğitim veriliyordu.

Camilerde ders veren kişilere dersiam, dersler ikindi namazını müteakip verildiğinden bu derslere ikindi dersleri adı verilmiştir.

Tekke ve Zaviyeler

Tarikat ehli olan insanların toplandığı yerdir. Ayrıca dışarıdan gelen misafirler buralarda ağırlanırdı. Tekke ve zaviyelerde tefsir, fıkıh, hadis dersleri verilirdi.
Ayrıca tekke ve zaviyelerde okçuluk, pehlivanlık gibi spor eğitimi de veriliyordu. Dini eğitim Osmanlı Devleti’nde hemen hemen her kurumla iç içe idi. Lonca teşkilatıda üyelerine dini eğitim veren kurumlar arasındadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap