Osmanlı’da Mesleki Eğitim

12 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Mesleki Eğitim

Anadolu Selçuklulardaki Ahilik Teflkilatına Osmanlı Devleti 15. yüzyıldan itibaren “Lonca” adını vermiştir.
Her esnafın bir lonca teşkilatı vardı ve loncalar arasında çok sıkı bir dayanışma mevcuttu.
Lonca kethüdası devlet ile esnaflar arasındaki irtibatı sağlıyordu.
Lonca teşkilatının “Fütüvvetname” adı verilen yasaları vardı.
Fütüvvet; mertlik, yiğitlik, doğruluk ve delikanlılık gibi manalara geliyordu. Loncalar üyelerine mesleki, askeri bilginin yanı sıra toplumsal yaşamın gereklerinden olan ahlaki ve kültürel eğitimi de veriyorlardı.
Lonca teşkilatında çırak, kalfa ve ustalık sıralamasına önem verilmiştir.
Bu kurum özellikleri nedeniyle sanat okulu özelliğindedir.

Lonca üyeleri fütüvvetname adı verilen yasalara uymazlarsa cezalandırılıyorlardı. Bu ceza ise genellikle selam almama, ikramı kesme ve dükkan kapatma şeklinde oluyordu.

Sanayi İnkılabı ve kapitülasyonlar ile Lonca teşkilatı çözüldüyse de bu teşkilat varlığını 1912 yılına kadar  sürdürmüştür.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri