Osmanlılarda Askeri Teşkilat

12 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlılarda Askeri Teşkilat

Osmanlı Ordusu, Kara Kuvvetleri ve Donanma olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kara Kuvvetleri: Kapıkulu, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır.

Osmanlı Ordusu

 

XV. yüzyılda Kara ordusu’nun kılıç, kalkan, gürz, topuz gibi hafif silahları vardı. Fatih döneminde kullanılan Şahi topları surların ateşli silahlarla yıkılabileceğini ortaya koydu.
XVI. yüzyılda silah teknolojisindeki gelişmelerle beraber Osmanlı Devleti de ateşli hafif silahlar kullanmaya başladı.

İstanbul’un fethinde kullanılan toplar devrin teknolojisine göre ileri bir seviyede idi. Tophane, baruthane, demirhane gibi atölyeler top yapımında ileri idi.
Fatih’in balistik hesaplamalar sahasındaki keşifleri, büyük toplar, havan topları, tahrip bombaları Osmanlı Devleti’nin teknolojik seviyesini göstermesi bakımından önemlidir.
Bütün bu gelişmeler Fatih Dönemi’nde topçu ocağının gelişerek, büyük kuşatma toplarını savaş alanına taşımak için Top Arabacıları Ocağı’nın kurulmasına sebep oldu.

Lağımcılar: Kale kuşatmalarında tünel kazarak kale duvarlarını yıkan sınıf.
Humbaracılar: El bombası ve top mermisi yapan ve kullanan askeri sınıf.
Bostancılar: Saray ve köşklerin korunmasında görevli askerler.
Sağ ve Sol Ulufeciler: Savaş sırasında saltanat sancaklarını koruyan askerler.
Sağ ve Sol Garipler: Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi koruyan askerler.
Yörükler: Konargöçerlerden oluşan yardımcı birlikler.
Deliler: Sınır boylarında koruma görevi yapan askerler.
Beşliler: Sınırlarda yaşayan her beş haneden bir kişi alındığı için bu isim verilmiştir. Bekârlardan seçilen bu askerler bulundukları kasaba, şehir ve kalelerin korunmasıyla görevlidirler.
Sakalar: Ordunun su ihtiyacını karşılayan grup.
Yardımcı Kuvvetler: Osmanlı Devleti’ne bağlı beylik ve devletlerden ihtiyaç duyulduğunda alınan kuvvetler.

Deniz Kuvvetleri (Donanma)

XVI. Yüzyıl Kara Ordusu’nda olduğu gibi Osmanlı Donanması’nda da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Manevra kabiliyeti fazla olan gemilere II. Bayezit Dönemi’nde uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir.
Ayrıca bu dönemde çağın çok ötesinde her yöne dönebilen ve taşınabilir Yivli topların varlığı Osmanlı Devleti’ne önemli zaferler kazandırmıştır.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinde bu topların katkısı inkâr edilemeyecek kadar açıktır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Kodlamaları