Osmanlıların Ploşnik Hezimeti

31 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlıların Ploşnik Hezimeti

Bosna kralı Tvartko, Sırp kralı Lazar, Hırvat ve Arnavut prensleri, kuzeyden gelecek Macar tehlikesine ve doğudan yaklaşmakta olan Osmanlı ilerleyişine karşı, kendi aralarında bir ittifak yapmışlar; Macarlarla Türklere karşı ortak hareketa geçebilmek için, uygun zaman beklemekte idiler. Nihayet, Murad Hüdâvendigâr’in Karamanoğulları ile giriştiği savaşı fırsat bildiler.

Sultan Murad, Karamanoğlu üzerine yaptığı seferden Bursa’ya döndükten sonra, Bosna topraklarına bir akın yapması için, Şahin Paşa kumandasındaki yirmibin kişilik bir kuvvete taarruz emrini verdi. Arnavutların Işkodra prensi tarafından Osmanlıların bu hücumundan haberdar edilen Sırp ve Bosna kralları, tertibat aldılar. Arnavutluk prensi bir yandan Türklere dost görünürken, diğer taraftan kendi müttefiklerini Osmanlıların hareketlerinden haberdar etmekle, akının seyrini feci bir bozguna duçar eyledi. Timurtaş Paşa’nın maiyyetinde bulunan otuzbin kişilik orduyu kısım kısım ve değişik yerlere akınlara göndermesi sonucu, Osmanlı ordusu dağıldı. Yanında çok az gazi kalan Timurtaş Paşa, Toplica vadisindeki Ploşnik adlı mevkide, müttefik düşman kuvvetlerinin saldırısına uğradı. Akınla dağılmış olan asker, savaş meydanına yetişemedi. Perişan olan Türk ordusundan çok az kimse kurtuldu. Timurtaş Paşa, savaş meydanının dışına güçlükle çıktı. Düşman kuvvetleri daha sonra akına giden diğer birlikleri de pusular kurarak gafil avladılar. Otuzbin kişilik Türk ordusundan, yalnızca beşbin gazi canını kurtarabilmişti (1387).

Ploşnik bozgunu, müttefik hristiyan kral ve prenslerine büyük bir cesaret verdi ve gizliden gizliye hazırlanmakta olan Macar, Leh, Hırvat ve diğer bütün Balkan kral ve prenslerini ve müttefik bir ordunun hazırlanması için harekete şevketi. Böylece bütün bu devlet ve prenslikler Türkler aleyhine yapılacak muharebeye katılacaklarına dair sözbirliği yaptılar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri