Osmanlıların Rumeli Harekatına Yeniden Başlamaları

30 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Osmanlıların Rumeli Harekatına Yeniden Başlamaları

Osmanlı kumandanları, bu sulh devresinde, Rumeli’de girişilecek sefer ve harekat için yeni plan ve stratejiler hazırladılar. Bu hazırlıkların arkasından, 1380 yılında Rumeli’de savaşlar yeniden ve daha sistemli bir şekilde başladı. Türk kumandanları stratejik ehemmiyeti büyük olan Niş, Sofya ve Manastır şehirlerini ele geçirmeyi kararlaştırdılar. Sofya’nın zabtı, Osmanlıların Bulgaristan’a tam hakimiyetini sağlayacaktı. Niş ise Yukarı Sırbistan’ın kapısı durumunda idi. Diğer taraftan kumandanlar, daha ileri harekat için Manastır’ı bir üs olarak düşünüyorlardı. Niş aynı zamanda İstanbul-Belgrad-Üsküb ve Selanik yolları üzerinde bulunmakta idi.

Murad Hüdavendigâr, önce Kara Timurtaş Paşa kumandasına gönderilen birliklerin İştip ve civarını fethetmesini emretti. İştib’in fethinden sonra, takviye kuvvetleri de alan Kara Timurtaş Paşa, daha büyük bir ordu ile Vardar nehrini geçerek, Manastır’ı, arkasından da Pirlepe’yi fethetti (1382). Müteakip sene içinde Arnavutluk ve Bosna taraflarına akınlar yapıldı. Bir süre sonra Manastır’da Türk idaresine karşı bir hareket vukua geldi. Ancak vezir Hayreddin Paşa, maiyyetinde Evrenos Bey olduğu halde, Batı Makedonya’ya doğru askerî harekata başladı. Nihayet Manastır ve Ohri, kesin olarak Osmanlı devletine ilhak olundu.

Bu sıralarda Arnavutluk prensi Balsa II. ile Draç Latin prensi Şarl Tupia arasında savaşlar cereyan etmekte idi. Zor durumda kalan Şarl Tupia, Ohri şehrini fethetmiş olan Çandarlı Hayreddin Paşa’dan yardım talebinde bulundu. İsteği hemen kabul eden Hayreddin Paşa Draç prensinin yardımına koştu. İki taraf arasında Devul’da vukubulan savaşı Şarl Tupia kazanarak Arnavutluk prensi Balsa katledildi. Osmanlı kuvvetleri 1386 yılında Arnavutluk’un Kroya ve İşkodra şehirlerini de ele geçirdiler. Ancak bu bölgeler, Venediklilerin nüfuzu altında bulunduğu için, Osmanlı askerleri dostluk münasebetiyle bu şehirleri terkettiler.

Harekatın Bulgaristan kesimindeki cereyanı son derece çetin geçmekte idi. 1382’de başlayan ileri harekatta Balaban Bey’in muhasara eylediği Sofya ele geçirildi (1386). Daha ileride ise, Timurtaş Paşa’mn oğlu Yahşi Bey, Niş şehrini kısa bir kuşatmadan sonra zaptetti. Niş kalesinin Türklerin eline geçmesi ile Yukarı Sırbistan’ın bütün kapıları açılmış oldu. Osmanlı ilerleyişine karşı duramayacağını anlayan Sırp kralı Lazar, önceki anlaşma şartlarına göre sulh talebinde bulundu. Ancak ödediği vergi ile gönderdiği asker sayısı artırıldı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Vatandaşlık Şifreleri