Padişahın, Dahildeki Cem Taraftarlarını Tenkil Etmesi ve Gedik Ahmed Paşa’nın İdamı

11 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Padişahın, Dahildeki Cem Taraftarlarını Tenkil Etmesi ve Gedik Ahmed Paşa’nın İdamı

Fâtih Sultan Mehmed’in son zamanlarında, devlet ricali arasında en yüksek mertebelere ve vezir-i âzamlık makamına kadar yükselmiş olan Gedik Ahmed Paşa, birçok sefere katılmış ve pek çok askerî başarılar elde etmişti. Ancak, yeni padişahla daha Koyulhisar’ın alınması sırasında ihtilafa düşmüş, Fâtih tarafından Cem Sultan’ın lalalığına tayin edilmesi ve bilahare ona taraftar olduğu şayialarının yayılması sonucu padişahla aralarındaki gerginlik daha da artmıştı.

İtalya seferinden çağrılıp, Yenişehir’de padişaha mülaki olduğunda itaatini arzetmiş, sonra da kılıcını eyerine asmıştı. Bu davranışına sebep, 1461’de, şehzadeliğinde Koyulhisar önlerinde yapılan bir münakaşa sırasında “Eğer siz bir gün saltanat mamkamına geçerseniz, ben bu kılıcı takmaktan vazgeçerim!” sözüdür. Nitekim, padişah, Ahmed Paşa’nın kılıcını çıkarması karşısında, “Lala, gördüm ki pek eskiden olan birşeyi hala unutmamışsın. Artık o maziye karıştı. Şimdi teşrik-i mesai zamanıdır. Kılıcını kuşan, maziyi unut!” demek suretiyle aradaki soğukluğu gidermiştir.

Ancak, Cem’in takibinde gayret göstermediği için, padişah tarafından hapsedilen, daha sonra da damadı olması dolayısıyla, İshak Paşa’nın ve Hersekzade Ahmed Paşa’nın şefaati ile kurtulan Gedik Ahmed Paşa, ikinci defa Cem’in takibi ve yakalanması için görevlendirildiğinde kendisini çok seven yeniçerileri tahrik ederek, Mustafa Paşa’nın bertaraf edilmesi şartıyla bu görevi kabulleneceğini ileri sürdü. Nihayet Mustafa Paşa öldürüldü. Ancak bu hareket, hem ulema hem de padişah tarafından hoş karşılanmadı. Son defa olarak Rodos şövalyeleri ile görüşmeye memur edilen Gedik Ahmed Paşa, aleyhinde yapılan tahriklerin de sonucu padişahın gözünden iyice düştü. Onun askerler üzerindeki nüfuzunu bilen Bayezid, Paşa’yı İstanbul dışında bertaraf etmek maksadıyla devlet erkanı ile birlikte Edirne’ye gitti.

18 Aralık 1482 pazar gecesi, Yeni Saray’da tertip edilen ziyafetin sonunda, bütün vezirlere beyaz hil’at giydirdiği halde, Gedik Ahmed Paşa’ya ölüm alameti olan siyah hil’at giydirildi ve az sonra da idam olundu. Na’şı Edirne’de defnolunmuştur. Gedik Ahmed Paşa’nın idamından sonra Bayezid II. İskender Paşa’ya bir emir göndererek Cem Sultan’ın oğlu Oğuz Han’ın da ortadan kaldırılmasını istemiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap