Reform Hareketlerinin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

22 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELERİN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ

Osmanlı Devleti’nin bünyesinde çok sayıda Hıristiyan bulunmakta idi. Osmanlı Devleti’nin Hıristiyanlara tanıdığı din ve vicdan özgürlüğünden dolayı Reform hareketleri Osmanlı Devleti’ni etkilememiştir.
Çünkü Hıristiyan Avrupa’nın reformla ulaşmak istediği seviye Osmanlı Devleti’nde bizzat yaşanıyordu. Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar, din ve inanç özgürlüğüne sahiptiler.
Reformun öncüsü Lutter de Osmanlı ülkesindeki din ve mezheplere tanınan serbestiyetten etkilenmiştir.
Osmanlı Devleti, Kanuni Dönemi’ne rastlayan Reform hareketleri ile daha çok siyasi açıdan ilgilenmiştir.

Kanuni, Avrupa’nın dini birliğini koruyamaması ve kaybetmesinin Osmanlı yararına olacağını düşünerek Luther’in faaliyetlerini yakından izleyerek destek vermiştir. Avrupa’da kanlı mezhep savaşları yaşanırken Osmanlı toplumu içindeki Hristiyanlar refah ve mutluluk içinde yaşamışlardır.

RÖNESANS VE REFORM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

Haçlı Seferleri Avrupa’da barut, pusula, kağıt ve matbaanın kullanılmasını sağlamış, bu durum Avrupa’da Derebeylik sisteminin yıkılmasını, Coğrafi Keşifleri ve toplumlar arası etkileşimi doğurmuştur.
Etkileşimle birlikte Siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler İslam Medeniyeti’nin de etkisiyle Rönesans Hareketleri’nin başlamasına ve Skolastik düşüncenin yıkılmasına sebep olmuştur.
Pozitif bilimlerin ön plana çıkmasıyla hümanizm, özgür düşüncenin gelişmesi ve İncil’in Latinceye çevrilmesi kilisenin yanlışlarının ortaya çıkmasına bu da Reform Hareketleri’ne sebep olmuştur. Böylece Avrupa’da mezhep birliği bozulmuş yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler