Samsun’un Osmanlı Devleti’ne Bağlanması

8 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Samsun’un Osmanlı Devleti’ne Bağlanması

İmparatorluğun doğusunda Akkoyunlular ile Karakoyunlular arasında cereyan eden savaşlar, Osmanlı hududuna kadar dayanmış, Karakoyunlulara tâbi olan Erzincan beyi Pir Ömer, Şarkî Karahisar beyi Hasan’ı tehdit edince, Hasan Bey, Amasya’da vali bulunan şehzade Murad’dan yardım istemiş idi. Ancak Osmanlı yardımı ulaşmadan Hasan Bey esir düşmüş, Pir Ömer de, Samsun hariç Orta Karadeniz bölgesinin mühim bir kısmını ele geçirmişti. Öte yandan, bu hadiselerin ortaya çıkardığı kargaşalıktan istifade eden Candaroğlu İsfendiyar Bey de, Müslüman Samsun’u işgal ile oğlu Hızır Bey’e verdi.

Cenevizlilerin elinde bulunan Eski Samsun ile Müslüman Samsun’un alınmasına karar veren Osmanlı padişahı, bölgede asayişin sağlanması için, oğlu şehzade Murad’ı harekete geçirdi. Şehzadenin lalası olan Biçeroğlu Murad Bey, önce Cenevizlilerin elinde bulunan Samsun’un üzerine vardı. Türklerin gelmekte olduğunu haber alan koloni halkı, şehri baştan başa yakarak, gemilere binip limandan ayrıldılar. Murad Bey, burasını kolayca ele geçirdi (1419).

Bu muvaffakiyetten sonra, Osmanlı kuvvetleri Müslüman Samsun üzerine harekete geçtiler. Kaleyi, İsfendiyar Bey’in oğlu Hızır Bey savunmakta idi. Kuşatmaya bizzat Osmanlı padişahının da geldiğini gören ve şehri savunamayacağını anlayan Hızır Bey, kaleyi Çelebi Mehmed’e teslim etti. Böylece, Samsun ve çevresi tamamıyla Osmanlı devletinin hakimiyeti altına girdi (1418). Çelebi Mehmed, şehri teslim aldıktan sonra, İsfendiyaroğlu Hızır Bey’e Osmanlı devletinin hizmetine girmesini teklif etti. Ancak Hızır Bey, kardeşi Kasım Bey ile bir arada bulunamayacağını bildirerek kabul etmemiştir.

Çelebi Mehmed, bu seferden dönerken, daha evvel de görüp tanımış olduğu İskilip taraflarındaki Samagar Tatarlarını, beyleri Minnet Bey ile birlikte Rumeli’ye göç ettirdi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular