Segedin Muahedesi

13 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Segedin Muahedesi

Sultan Murad Edirne’ye döndükten sonra Macarların, bütün Avrupa’nın desteğini alarak, ertesi sene geleceklerini bildiği ve Anadolu’da durumun gittikçe karıştığını gördüğü için, eski Sırp kralı Jorg Brankoviç vasıtasıyla Macaristan kralına başvurarak sulh teklifinde bulundu. Vladislas padişahın bu isteğini kabul ile Edirne’ye elçiler gönderdi. Sultan Murad, saltanattan feragat etmeyi düşündüğü için, Manisa’da vali olarak bulunan oğlu Mehmed’i Edirne’ye getirmiş idi.

Macar elçisi Griacus, 22 Mayıs 1444’te padişah tarafından kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonunda, 12 Haziran 1444’te tarihe Edirne-Segedin muahedesi olarak geçen anlaşma imzalandı. Bu anlaşma gereğince, 1427’de Stefan’ın ölümü üzerine Sırp despotluğu yeniden kuruldu. Sırp despotu vergi vermek sureti ile Güvercinlik kalesine sahip olacaktı. Ancak, despotluk Macarların nüfuzu altında kalacaktı. Aynı şekilde Eflak da Osmanlılara vergi verecek, fakat Macar nüfuzuna tâbi olacaktı. Bulgaristan’da Osmanlı hakimiyeti tanınacak, her iki taraf Tuna nehrini diğer tarafa geçmeyecekti.

Diğer Avrupa devletleri ile Balkan prensleri ve Macar asilzadeleri, özellikle Papa’nm teşviki ile Osmanlı padişahının hemen imzaladığı bu anlaşmayı imzalamaması için Vladislas’a baskı yapıyorlardı. Ordusunun başında Segedin’e gelen Macar kralı, Diyet Meclisi’nin toplanmasını emretmişti. Savaş isteyenlerin, askerlerini 1444 ilkbaharına kadar göndermediklerini gören Macar kralı Jan Hünyad ile Sırp despotunun ısrarı üzerine 12 Temmuz 1444’te anlaşmayı imzaladı. Sulhu bozmayacağına dair İncil’e el basarak yemin etti. Osmanlı murahhasları, Macar kralmm yeminine şahit oldular. ^

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Vatandaşlık Şifreleri