Şehzade Korkud’un Mısır’a İlticası

15 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Şehzade Korkud’un Mısır’a İlticası

II. Bayezid ile devlet adamlarının saltanat için devamlı şehzade Ahmed’i namzet göstermeleri ve ona itibar etmeleri, şehzade Korkud üzerinde olumsuz etkiler yaratarak, bazı tutarsız hareketlerine sebebiyet vermiştir.

Payitaht ile alaka ve yakınlık kurma ümidi ile saltanata geçiş için zemin hazırlamaya başlayan şehzade Korkud, bu meyanda babası ile görüşme arzusunda bulundu ise de bu isteği reddedildi. Daha sonra Manisa’dan Bergama’ya naklini isteyen Korkud’un bu arzusu da kabul olunmadı. Hatta, kardeşi Ahmed’in telkini ile, sancak merkezi Manisa’dan Antalya’ya naklolunmak suretiyle İstanbul’dan daha da uzaklaştırıldı (1502). Bir müddet Antalya’da kalan Korkud, Hamid sancağının kendisine verilmesini istedi. İsteği, Ladikiye (Denizli) zeameti ile kendisine verildi ve idare sahası genişletilip geliri artırıldı.

Ancak bütün bunlar Korkud’u rahatlatamadı. Ahmed’e olan  itibarın  daha  da  arttığını  gören  şehzade,  eski  sancağı Manisa’nın idaresine talip oldu. Bu arada sadrazam Hadım Ali Paşa ile Manisa civarındaki bir arazi yüzünden ihtilafa düşen Korkud, Antalya’da inzivaya çekildi.

Bu arada, padişah, oğluna nasihat için Mevlana Alaeddin’i Antalya’ya gönderdi. Mevlana Alaeddin, sancağına ilaveten İzmir haslarının da kendisine verildiğini bildirmesine rağmen, “Bana saltanat ve eyalet gerekmez!” diyerek kırgınlığını tekrarladı. Ancak, babasının, Sakız cizyesi ile, Anadolu ve Rumeli haslarından toplam 2.502.755 akçe gibi muazzam bir tahsisat ayırmasına rağmen, kardeşler arasındaki saltanat hırsının gittikçe arttığını, bu yüzden Anadolu’da duramayacağını anlayan şehzade Korkud, sulh ve sükun ülkesi olarak tahayyül ettiği Mısır’a gitmeyi, Kudüs veya Şam’da yerleşerek ilim ve ibadet ile meşgul olmayı kararlaştırdı.

Nitekim babasına hacca gitmek üzere hareket ettiğini bildiren Korkud, Nisan 1509’da 87 kölesi ve 50 kadar adamı ile, Akbaş adasındaki bir reise hazırlattığı beş gemiye binerek Mısır’a hareket etti.

Bayezid, oğlunun, kardeşi Cem gibi düşman eline düşeceğinden büyük endişeye kapıldı. Ancak, Korkud, salimen Dimyat’a vardı ve Memlûklü sultanından izin alarak Mısır toprağına ayak bastı. 29 Mayıs 1509’da Kahire’ye muhteşem bir alayla giren Korkud, Memlûklü sultanından ve devlet ricalinden büyük alaka gördü. Babasına ve bazı devlet ricaline yazdığı metuplarda, Mısır’ın durumundan memnun olmadığını, idarecilerin halka zulmettiklerini yazmakta idi.

Bir süre sonra Antalya sancak beyi İskender Bey bir gemi ile gelerek, istediği herşeyin gönderileceğini bildirdi. Bu arada Mısır sultanı da Bayezid’e bir mektup göndererek, şehzadenin ziyaretinden memnun kaldığını, ancak onu Mısır’da tutamayacağını ve ülkesine dönmesi gerektiğini yazmakta idi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1