Şehzade Savcı’nın İsyanı

31 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Şehzade Savcı’nın İsyanı

Sultan Murad Hüdavendigâr’ın şehzadelerinden Savcı Bey, 1364 yılında dünyaya gelmiş ve babasına karşı saltanat iddiasına kalkışmış idi. Savcı Bey ve isyanı hakkında Türk, Bizans ve Latin kaynakları değişik hadiseler zikretmektedir. Ancak Türk kaynaklarının bu hususta ağır bastığı ve daha doğru bilgiler ihtiva ettiği görülmektedir.

Buna göre Murad Hüdavendigâr, 1385 yılında Rumeli’de giriştiği askerî harekat için Edirne’ye gittiğinde, üç oğlunu da Anadolu vilayetlerinin muhafazasına bırakmıştı. Bayezid Kütahya’da, Yakub Çelebi Karesiili’nde, Savcı Bey ise Bursa’da görevli bulunuyorlardı. Savcı Bey, hükümet merkezinde yalnız kalınca, hem gençliğinin hem de etrafını sarmış olan fesat erbabının tahrikleri ile yanlış yola sevk edilmiş ve nihayet babasına isyan ederek istiklal davasına kalkışmıştır. Rivayete göre, Rumeli’nin babasının idaresinde, Anadolu tarafının da kendi hakimiyetinde kalmasını istemişir. Böylece Bursa’da Osmanlı tahtına cülus eden Savcı Bey hazineyi zabtederek adamlarına dağıtmış ve kendi adına hutbe okutmuş idi.

Murad Hüdavendigâr bu gelişmeler üzerine, ileri Rumeli harekatını keserek, vakit geçirmeden Gelibolu’dan Anadolu’ya geçti. Oğlunun isyanından ve istiklal davasından haberi yokmuş gibi davrandı. Savcı Bey’i, Biga taraflarında avlanmaya davet ederek, Bursa’dan çıkıp kendisini karşılamasını istedi. Babasının mektubunu alan Savcı Bey, asker toplayarak savaşa hazırlandı. Bursa’dan hareketle Kite ovasına geldi ve askerine harp nizamı aldırdı. Sultan Murad, Bursa’ya yaklaştığında, oğlunun Nilüfer Çayı’nın kenarında savaş tertibatı almış olduğunu gördü. Ancak Savcı Bey’in kuvvetleri, savaş ve cihad meydanında pişmiş olan Sultan Murad’ın gazileri önünde duramayarak perişan oldular. Ele geçirilen Savcı Bey babasının huzuruna getirildi. Kendisine yapılan nasihatlere küstahça cevaplar verdi; asi bir tavır takınarak, itaat ve inkıyat yolundan uzak kaldı. Padişaha karşı hoşa gitmeyen tavırlarda bulunmaya devam etmesi üzerine, merhamet olunmayarak gözlerine mil çekildi. Daha sonra da idam olundu (1385). Bursa’da Osman Gazi türbesinde medfun bulunmaktadır.

Bu hadise Murad Hüdavendigâr Hazretleri’ni son derece üzdü. Padişah, oğlunun bu tür hareketlerinden çok daha önceleri şüphelenmekte idi. Nitekim Nisan 1385’te Edirne’den oğlu Bayezid’e gönderdiği mektupta, Savcı Bey’in öteden beri Bizans imparatoru Andronikoş ile olan dostane münasebetlerinden haberdar olduğunu ve böyle bir isyan hareketine girişebileceğini tahmin eylemiş idi. Diğer taraftan Yıldırım Bayezid, bu mektuba gönderdiği cevapta Yakub Bey’in adalet dairesinde hareket ettiğini; ancak Savcı Bey’in durumu hakkında tahminlerinin yerinde olduğunu bildirmişti. Murad Hüdavendigâr, savaştan sonra, Karamanoğlu’na yazdığı bir mektupta, Savcı Bey’in Bursa’da “bazı ehli fesad ile ittifak edip” dalalet yoluna saptığını, Nilüfer Çayı kenarında vukubulan savaşta mağlup ve perişan edildikten sonra, gözlerine mil çekildiğini bildirmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri