Selçuklu Sultanı’nın Osman Gazi’ye Bir Fermanla Tuğ, Alem, Tabi ve Kılıç Göndermesi, Osman Gazi’nin Karacahisar’ı Zabtı

21 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Selçuklu Sultanı’nın Osman Gazi’ye Bir Fermanla Tuğ, Alem, Tabi ve Kılıç Göndermesi, Osman Gazi’nin Karacahisar’ı Zabtı

İnegöl tekfuru ile ittifak yaparak Osman Gazi üzerine kılıç çeken Karacahisar tekfuru, Osmanlılara olan düşmanlığını daha sonra da sürdürmüş ve gittikçe de artırmıştı.

Nihayet, gaza düşüncesi ile bir an bile boş durmayan Osman Gazi, maiyyetine aldığı hatırı sayılır bir kuvvetle İnegöl üzerine hareket etti. Ansızın yapılan bir akınla İnegöl tekfuru Nikalo ile birçok muhafızı katledilip pek çok esir ve ganimet ele geçirildi. Osman Gazi, bu ganimetlerden bir kısmını Konya’da bulunan Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mes’ud’a gönderdi.

Osman Gazi’nin bu muvaffakiyeti ile İnegöl tekfurunun savaşta ölmesi, Rumların Türk topraklarına olan tecavüz ve tehditlerini durdurdu. Karacahisar tekfurunun dışındaki tüm komşu tekfurlar, Osmanlılar ile iyi geçinmekte idiler. Ancak bu durum fazla uzun sürmedi. Uc’da devamlı bir genişleme istidadı gösteren Osman Gazi, Bursa ve İznik gibi bölgenin en önemli kale ve şehirlerinin tekfurlarını endişeye düşürmekte idi. Genişleme İnegöl-Yarhisar (Yenişehir ile Osmaneli arasında) ve Yenişehir gibi Bizanslıların elinde bulunan yerlerle, güney doğuda Eskişehir ve İnönü istikametinde idi.

1289 yılında, Anadolu Selçuklu devleti hükümdarı Gıyaseddin Mes’ud, Kara Balaban Çavuş vasıtası ile Osman Gazi’ye tuğ, alem, kılıç, gümüş takımlı at gibi beylik alametlerini ihtiva eden hediyelerle birlikte bir ferman daha gönderdi. Bu fermanda Söğüd’ün yanısıra, Eskişehir ve mülhakatı bir sancak teşkili ile Osman Bey’e verilmekte idi. Ayrıca, beyliği, Selçuklu hükümdarlığınca alınan bütün mîrî vergilerden muaf tutulmakta idi.

Osman Gazi, adına gelen bu fermanı merasimle okutup, Turgut Alp’la cevabını Gıyaseddin Mes’ud’a gönderdikten sonra bütün gazileri ile birlikte İznik üzerine yürüdü. Hisar ele geçirilemediyse de, hatırı sayılır bir ganimet alındı. Peşpeşe gelen akınların, sınırdaki Bizanslıları iyice ürkütmesiyle Karaca ve Yarhisar tekfurlarının elebaşılığında Osman Gazi aleyhinde bir ittifaka teşebbüs edildi.

Keyfiyeti haber alan Osman Gazi, Karacahisar kalesinin mutlaka alınması gerektiğine karar vererek Selçuklu hükümdarından yardım istedi. Moğol baskısı bahanesiyle asker gönderilmemesi üzerine de aşirete bağlı gazilerle Karacahisar üzerine yürüdü. Uzun bir muhasaradan sonra, yapılan tüm huruç hareketleri kırılarak kale zorla ele geçirildi (1291); pek çok ganimet ve esir alındı.

Osman Bey, ganimetlerin beşte birini kardeşinin oğlu Aktimur ile Konya’da bulunan Selçuklu hükümdarına gönderdi; geri kalanlarını ise gaziler arasında paylaştırdı. Bizanslıların kaledeki evlerini de gazilere dağıttı. Karacahisar’ın kilisesini camiye çevirdi. Osman Gazi’nin adı, cuma hutbesinde ilk defa burada, ulemadan Dursun Fakih tarafından zikredildi. Kaleye şer’î işleri görmek üzere bir kadı tayin edildi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular